ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
16253
page-template-default,page,page-id-16253,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού σχεδίου της ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. καθώς και η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη κριτηρίων λειτουργίας που στο επίκεντρό τους έχουν το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενσωματώνει στις πρακτικές της, πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των εργαζομένων και των προμηθευτών της, καθώς, και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική μέριμνα και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση των πρακτικών εργασίας, μεριμνά για τη λήψη μέτρων που αναβαθμίζουν τις συνθήκες στο χώρο εργασίας, μέσω της εφαρμογής εργασιακών προτύπων για τη Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας όλων των εργαζομένων και την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμώντας την αναγκαιότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης με το προσωπικό καθιερώνει ενέργειες που ενισχύουν την αρχή αυτή.

 

Επίσης, η ενίσχυση των τοπικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελεί άμεση προτεραιότητα της. Για αυτό το σκοπό η εταιρεία παρέχει οικονομική στήριξη σε συλλόγους της τοπικής κοινωνίας και στοχοθετεί δράσεις για την αναβάθμιση της κοινωνικής μέριμνας.

 

Για την ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. η ΕΚΕ σημαίνει δέσμευση και υπευθυνότητα απέναντι στο προσωπικό της, στους πελάτες της και την κοινωνία καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας της, υιοθετώντας ειδικές περιβαλλοντικές οδηγίες και διαδικασίες, που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.