ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
15425
page-template-default,page,page-id-15425,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimopoylosate.gr.