ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
15411
page-template-default,page,page-id-15411,cool-timeline-page,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

2018
Οκτώβριος, 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Πιστοποιείται για τα Συστήματα Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα:
• ΕΝ ISO 39001:2012

Οκτώβριος, 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Πιστοποιείται για τα Συστήματα Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα:

  • ΕΝISO39001:2012
2017
Μάιος, 2017

ΜΑΙΟΣ 2017

Πιστοποιείται για τα Συστήματα Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα:

  • ΕΝISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής “Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, εργολαβική εξόρυξη λιγνίτη”
  • ENISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής “Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, εργολαβική εξόρυξη λιγνίτη”
  • OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με πεδίο εφαρμογής “Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, εργολαβική εξόρυξη λιγνίτη”
  • ΕΝISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής “Ανάληψη και Κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων”
  • ENISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής “Ανάληψη και Κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων”
  • OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 με πεδίο εφαρμογής “Ανάληψη και Κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων”
2016
Δεκέμβριος, 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Αναβαθμίζεται το Εργοληπτικό Πτυχίο της Εταιρείας σε 5ης  Τάξης.

2015
Αύγουστος, 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Εκκίνηση μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Δυτική Μακεδονία καθώς αναλαμβάνει και εκτελεί με επιτυχία χωματουργικό έργο από τη ΔΕΗ στα ορυχεία Καρδιάς, Συμβατικού Προϋπολογισμού 18.340.500,00€ με αντικείμενο τη διακίνηση 17.787.500 Μ³ στ. υπερκείμενων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς.
Το Έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα τον Απρίλιο του 2017.

2013
Δεκέμβριος, 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αναβαθμίζεται το Εργοληπτικό Πτυχίο της Εταιρείας σε 4ης Τάξης.

Ιούνιος, 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Αναλαμβάνει το Έργο “Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πύλου” με προϋπολογισμό 4.650.000 €.

2010
Αύγουστος, 2010

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Αναλαμβάνει το πρώτο της Έργο με αντικείμενο τη διακίνηση σκληρών και Ημίσκληρων Υπερκειμένων στο Ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ Συμβατικού Προϋπολογισμού 3εκατ. €.

Μάρτιος, 2010

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Ίδρυση της Εταιρείας.