ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 80476 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
16203
post-template-default,single,single-post,postid-16203,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 80476

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 80476

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» και βγήκε εντέκατηστη σειρά μειοδοσίας.

 

Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου ο ΔΗΜΟΣΜΕΣΣΗΝΗΣ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 22/03/2019