ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 76231 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
15761
post-template-default,single,single-post,postid-15761,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 76231

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- 76231

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ”» και βγήκε δωδέκατη στη σειρά μειοδοσίας.

Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08/10/2018