ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2018.006/ΛΚΔΜ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
15769
post-template-default,single,single-post,postid-15769,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2018.006/ΛΚΔΜ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2018.006/ΛΚΔΜ

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την υπ’αριθμ. 2018.006/ΛΚΔΜ σύμβαση του έργου «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 9,88 x 106 M3 ΣΤ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ) ΑΠΌ ΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ» και βγήκε έκτη στη σειρά μειοδοσίας.

Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου η Δ.Ε.Η.. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08/08/2018