ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017.019/ΛΚΔΜ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
15900
post-template-default,single,single-post,postid-15900,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017.019/ΛΚΔΜ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2017.019/ΛΚΔΜ

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την υπ’αριθμ. 2017.019/ΛΚΔΜ σύμβαση του έργου «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,75 x 106 Μ3 στ. υπερκείμενων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιάμεσων αγόνων και 1,50 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς» και βγήκε πέμπτη στη σειρά μειοδοσίας.

Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου η Δ.Ε.Η.. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20/10/2017