Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την υπ’αριθμ. 2017.011/ΛΚΔΜ σύμβαση του έργου «Διακίνηση 165.000m3 χαλαρών αποξεσμάτων από την περιοχή του συμπλέγματος των ταινιοδρόμων και από τις περιοχές των κεφαλών των ταινιοδρόμων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς προς την περιοχή εσωτερικής απόθεσης στον Τ/Δ 41 και άλλες θέσεις της εσωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» και βγήκε πέμπτη στη σειρά μειοδοσίας. Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου η Δ.Ε.Η.. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2017 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
15960
post-template-default,single,single-post,postid-15960,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την υπ’αριθμ. 2017.011/ΛΚΔΜ σύμβαση του έργου «Διακίνηση 165.000m3 χαλαρών αποξεσμάτων από την περιοχή του συμπλέγματος των ταινιοδρόμων και από τις περιοχές των κεφαλών των ταινιοδρόμων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς προς την περιοχή εσωτερικής απόθεσης στον Τ/Δ 41 και άλλες θέσεις της εσωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» και βγήκε πέμπτη στη σειρά μειοδοσίας. Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου η Δ.Ε.Η.. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2017

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την υπ’αριθμ. 2017.011/ΛΚΔΜ σύμβαση του έργου «Διακίνηση 165.000m3 χαλαρών αποξεσμάτων από την περιοχή του συμπλέγματος των ταινιοδρόμων και από τις περιοχές των κεφαλών των ταινιοδρόμων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς προς την περιοχή εσωτερικής απόθεσης στον Τ/Δ 41 και άλλες θέσεις της εσωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» και βγήκε πέμπτη στη σειρά μειοδοσίας. Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου η Δ.Ε.Η.. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2017

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο δημόσιο διαγωνισμό για την σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ – (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» και βγήκε έβδομη στη σειρά μειοδοσίας.

Εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 13/07/2017